Trang 2978, kết quả từ 29771 tới 29780 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trịnh Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 8/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hựu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hựu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 21/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hà Minh Huyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Minh Huyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 17/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Triệu Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triệu Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 11/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đức Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Hợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 2/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đinh Lâm Hói

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Lâm Hói, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 4/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 25/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Tô Tiến Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Tiến Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Đăng Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đăng Hợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 30/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 22/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...297329742975297629772978297929802981...74341