Trang 2993, kết quả từ 29921 tới 29930 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Nhọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Nhọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 8/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Thị Phương Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Phương Hiền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Lương Hoà - Xã Lương Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Đỗ Quy Nhơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Quy Nhơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 27/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Nhuế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Nhuế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Nhở

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Nhở, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 9/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗ Trọng Nhốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Trọng Nhốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 5/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Văn Nhắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Nhắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 21/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhiểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhiểm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Dương Đức Nháng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Đức Nháng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 23/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗng Văn Ngữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Ngữ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 31/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...298829892990299129922993299429952996...74341