Trang 2994, kết quả từ 29931 tới 29940 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đào Ngọc Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Ngọc Nguyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Duy Nghiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Nghiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 26/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Mấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Mấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 15/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 27/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Trọng Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Trọng Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 3/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đình Năng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Năng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 10/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đào Đức Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Đức Mạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 6/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mọt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mọt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 19/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mừng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mừng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 13/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đắc Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đắc Nam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 30/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...298929902991299229932994299529962997...74341