Trang 3015, kết quả từ 30141 tới 30150 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 13/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương Xuân Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Xuân Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 16/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Duy Tuệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Tuệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 14/1/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Thị Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Hồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Trần Thị Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Hương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Hoàng Đức Tuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đức Tuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 10/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 17/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Tuy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tuy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Duy Tuyễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Tuyễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 26/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Thị Hồng Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Hồng Hoa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Giao Hoà - Xã Giao Hòa - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...301030113012301330143015301630173018...74341