Trang 3016, kết quả từ 30151 tới 30160 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần thị Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần thị Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Trần Thị Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Hoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Nguyễn Lê Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lê Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 13/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Anh Tuế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Anh Tuế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 19/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Anh Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Anh Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Ngô Văn Trương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Trương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Ngô Thiện Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Thiện Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 27/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 20/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Trước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Trước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 14/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 5/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...301130123013301430153016301730183019...74341