Trang 3053, kết quả từ 30521 tới 30530 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Trọng Thuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Trọng Thuỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 16/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Cao Ngọc Thiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Ngọc Thiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 8/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lương Tài Thân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Tài Thân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 23/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 27/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Thành Lễ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thành Lễ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Trần Thanh Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Hoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/4/1963, hiện đang yên nghỉ tại Thừa Đức - Xã Thừa Đức - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Trần Thanh Huyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Huyền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Lê Văn Thiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thiểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 4/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Minh Thiềng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Thiềng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...304830493050305130523053305430553056...74341