Trang 3057, kết quả từ 30561 tới 30570 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mỵ Duy Tuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mỵ Duy Tuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 26/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Võ Minh Trái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Minh Trái, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Công Sót

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Công Sót, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 15/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 29/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Quang Sào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Sào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 10/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 28/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗ Văn Quỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Quỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 12/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗng Xuân Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Xuân Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 7/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trịnh Hiểu Sen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Hiểu Sen, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đậu Văn ót

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đậu Văn ót, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 10/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...305230533054305530563057305830593060...74341