Trang 3063, kết quả từ 30621 tới 30630 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hà Văn Mộng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Mộng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Huy Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Huy Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 27/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 12/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lương Văn Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 28/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Viết Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Lượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 20/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Tiến Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tiến Lực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Xuân Lư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Lư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 24/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Tử Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tử Mạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trương Công Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Công Lực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 21/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hà Văn Mạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Mạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 20/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...305830593060306130623063306430653066...74341