Trang 3066, kết quả từ 30651 tới 30660 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Mạnh Kỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Mạnh Kỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 5/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Gia Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Gia Kim, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 3/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Ngọc Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Khoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Đình Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Khoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 9/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đức Kiểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Kiểm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Mậu Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Mậu Khánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 23/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lương Văn Khê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Khê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Khánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Bá Kha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Kha, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...306130623063306430653066306730683069...74341