Trang 3088, kết quả từ 30871 tới 30880 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Phước Lang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Phước Lang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Dương Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 30/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 27/4/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Dương Phúc Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Phúc Lực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 12/1/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Bỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Bỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 15/3/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Ngọc Cứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Cứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 2/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Dương Phúc Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Phúc Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 4/10/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Dương Phúc Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Phúc Hiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 16/9/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...308330843085308630873088308930903091...74341