Trang 3091, kết quả từ 30901 tới 30910 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Xuân Chạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Chạc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vũ Duy Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Duy Hưng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Tiến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Đình Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Hoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Hoan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Dư Văn Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dư Văn Hoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần KH Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần KH Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vũ Văn Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Dung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thiều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Tôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 10/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...308630873088308930903091309230933094...74341