Trang 3110, kết quả từ 31091 tới 31100 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Ngọc Tú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Tú, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 2. Liệt sĩ Võ Văn Tạng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Tạng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 3. Liệt sĩ Phạm Như Điều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Như Điều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Độ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Độ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 6/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dưa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dưa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hải Đẳng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hải Đẳng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lương Văn Đẫu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Đẫu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Đăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Đăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 12/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Dụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Dụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 3/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...310531063107310831093110311131123113...74341