Trang 3128, kết quả từ 31271 tới 31280 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗng Văn Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Phong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 19/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Văn Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Nhung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 8/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Minh Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Nghĩa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 8/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trường Văn Nghìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trường Văn Nghìn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 5/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 13/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Văn Ngà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Ngà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 17/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 28/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Muối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Muối, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 15/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Năng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Năng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 12/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...312331243125312631273128312931303131...74341