Trang 3135, kết quả từ 31341 tới 31350 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Như Hãn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Như Hãn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 28/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Quang Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 15/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Đức Nghiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đức Nghiệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 4/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Xuân Hoành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Hoành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Hàm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Hàm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 21/5/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 8/10/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Tu Đình Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tu Đình Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 28/11/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Mỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Mỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 10/3/51, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đức Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 9/3/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Thanh Niệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Niệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 8/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...313031313132313331343135313631373138...74341