Trang 3157, kết quả từ 31561 tới 31570 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đậu Xuân Hiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đậu Xuân Hiển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 17/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Viết Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 18/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Xuân Hiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Hiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 10/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hậu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Viết Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 2/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Phan Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phan Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 21/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Bá Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bá Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 9/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Hậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Hậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 14/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đình Hiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Hiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đoàn Công Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Công Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 8/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...315231533154315531563157315831593160...74341