Trang 3165, kết quả từ 31641 tới 31650 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Đức Khiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Khiêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/5/1960, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Trần Đức Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Lộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/8/1986, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 4. Liệt sĩ Hà Văn Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Chương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 5. Liệt sĩ Đoàn Thế Bộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Thế Bộ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thấu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thấu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/8/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang tỉnh An Giang - Thị Xã Tân Châu - An Giang
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chuyên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 8. Liệt sĩ Lê Thanh Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/3/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang tỉnh An Giang - Thị Xã Tân Châu - An Giang
 10. Liệt sĩ Phan Văn Thập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Thập, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang tỉnh An Giang - Thị Xã Tân Châu - An Giang

1...316031613162316331643165316631673168...74341