Trang 3170, kết quả từ 31691 tới 31700 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Nghĩa Chứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Nghĩa Chứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 18/12/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Chương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 16/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Choen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Choen, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 20/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Chí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Chí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 21/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 12/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Văn Chín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Chín, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 7/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 11/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đình Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 11/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Chi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...316531663167316831693170317131723173...74341