Trang 3188, kết quả từ 31871 tới 31880 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Chánh Liêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Chánh Liêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Trần Bữu Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bữu Quân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Cao Minh Triệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Minh Triệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Tộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 7/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Tạ Văn Tống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Văn Tống, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 21/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Tạ Quang Trạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Quang Trạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 26/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Tĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Triển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Triển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 9/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Toàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đinh Công Triết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Công Triết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 1/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...318331843185318631873188318931903191...74341