Trang 3190, kết quả từ 31891 tới 31900 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Hồng Tiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Tiêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Ngô Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 10/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vu Văn Thuật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vu Văn Thuật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 14/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Thực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Thực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 23/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Chí Thức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Chí Thức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 4/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Ngô Văn Thuỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Thuỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 15/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Thức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Thức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 16/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗ Văn Thuỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Thuỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 21/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phú, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Thường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 11/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...318531863187318831893190319131923193...74341