Trang 3189, kết quả từ 31881 tới 31890 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Tĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 19/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Tịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Tịch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 18/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Chu Quang Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Quang Tính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 25/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Quyết Văn Tiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quyết Văn Tiển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 7/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Huy Tiếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huy Tiếp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trương Công Tĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Công Tĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 25/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Duy Tiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Duy Tiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 21/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Dương Tiến Thực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Tiến Thực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 2/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Trung Thực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trung Thực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 7/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...318431853186318731883189319031913192...74341