Trang 3202, kết quả từ 32011 tới 32020 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Ngọc Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Quyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 21/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Hữu Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 16/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Quế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 16/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Thanh Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thanh Phước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 23/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 17/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 18/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đoàn Văn Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Quyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 16/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Hồng Quảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hồng Quảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 11/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Đức Quát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Quát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 28/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...319731983199320032013202320332043205...74341