Trang 3205, kết quả từ 32041 tới 32050 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Đình Lắm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Lắm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 31/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Xuân Lại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Lại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 18/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Viết Lành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Viết Lành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Duy Lam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Lam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 6/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Bá Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Lan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 27/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Đình Lài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Lài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 2/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗ Ngọc Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Ngọc Lan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Lai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 2/9/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Thọ Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thọ Lai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 25/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Bá Lam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Lam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 15/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...320032013202320332043205320632073208...74341