Trang 3198, kết quả từ 31971 tới 31980 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Tạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Tạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 24/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Tạ Ngọc Sỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Ngọc Sỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 3/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Bá Bô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bá Bô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Trần Anh Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Anh Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1980, hiện đang yên nghỉ tại Châu Hòa - Xã Châu Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 2/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Anh Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Anh Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/12/1983, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Trần Văn Sửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 21/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Dương Văn Sự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Sự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 24/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Bá Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bá Hoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1/1954, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

1...319331943195319631973198319932003201...74341