Trang 3208, kết quả từ 32071 tới 32080 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trịnh Thị Khuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Thị Khuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 23/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Thanh Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh Kim, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 12/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Khuây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Khuây, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 26/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Đăng Khôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đăng Khôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 24/6/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Khoát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Khoát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 24/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Thị Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Khoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 18/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Ngô Xuân Khu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Xuân Khu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 3/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Khôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Khôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Khoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 5/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trương Đăng Khoát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Đăng Khoát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...320332043205320632073208320932103211...74341