Trang 3207, kết quả từ 32061 tới 32070 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Kính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Kính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Mai Văn Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Kỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 17/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Viết Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Viết Kim, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 31/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Chu Thị Khuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Thị Khuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 12/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Kiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Kiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 19/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Đăng Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đăng Kim, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 3/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Kính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Kính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 18/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Kim, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 12/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Kiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Kiệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 16/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Kiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Kiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...320232033204320532063207320832093210...74341