Trang 3212, kết quả từ 32111 tới 32120 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Kênh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Kênh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 1/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Hỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 23/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 14/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 2/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Tố Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tố Hữu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 19/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Mai Viết Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Viết Hương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Đình Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 28/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lương Ngọc Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Ngọc Hưng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Cao Văn Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Hường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 17/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hồ Đức Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Đức Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 7/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...320732083209321032113212321332143215...74341