Trang 3217, kết quả từ 32161 tới 32170 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hội, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 8/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Huây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Huây, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 5/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 30/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Hới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Hới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 20/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗng Ngọc Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Ngọc Hội, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 27/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hội, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 10/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Bá Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Hợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Hội, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đoàn Văn Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Hợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 21/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trịnh Ngọc Hởi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Ngọc Hởi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 25/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...321232133214321532163217321832193220...74341