Trang 3275, kết quả từ 32741 tới 32750 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lương Xuân Ngôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Xuân Ngôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 23/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Ngưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Ngưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 19/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Năng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Năng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 15/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Trọng Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trọng Ngọc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Thiều Quang Ngỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thiều Quang Ngỏ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 5/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Văn Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 26/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Thanh Nghị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Nghị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 24/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thế Ngọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Ngọ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lương Văn Ngoạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Ngoạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 17/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vũ Ngọc Ngoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Ngọc Ngoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 26/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...327032713272327332743275327632773278...74341