Trang 3276, kết quả từ 32751 tới 32760 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Ngọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ngọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 11/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Thành Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thành Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 26/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phùng Văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Năm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 5. Liệt sĩ Tô Công Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Công Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Lê Hưng Hức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hưng Hức, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 7. Liệt sĩ Tô Ngọc Đường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Ngọc Đường, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Tô Hạp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Hạp, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh Phú Đông - Xã Thạnh Phú Đông - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Trịnh Đình Tiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Đình Tiệm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 10. Liệt sĩ Tiêu Đức Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tiêu Đức Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/8/1953, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre

1...327132723273327432753276327732783279...74341