Trang 3278, kết quả từ 32771 tới 32780 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 3/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lương Anh Nghiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Anh Nghiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 18/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Duy Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Duy Nam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Duy Ngân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Duy Ngân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 21/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đinh Xuân Ngắm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Xuân Ngắm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 21/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trịnh Thế Nên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Thế Nên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 23/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Quách Hồng Ngải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Hồng Ngải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nét

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nét, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 3/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Nêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Nêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 20/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Ngàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Ngàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 29/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...327332743275327632773278327932803281...74341