Trang 3279, kết quả từ 32781 tới 32790 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đình Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 22/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Bá Ngàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Ngàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 30/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trịnh Văn Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Nam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Mừng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Mừng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 20/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Mai Thế Mùi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Thế Mùi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 20/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Duy Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Nam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 26/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Na

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Na, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 9/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đinh Văn Mùi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Mùi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 5/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Mùi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Mùi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 24/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đinh Văn Muộn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Muộn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 31/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...327432753276327732783279328032813282...74341