Trang 3282, kết quả từ 32811 tới 32820 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Xuân Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Mạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 12/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Viết Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Viết Mạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 14/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Tiết Kim Thôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tiết Kim Thôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Châu Hòa - Xã Châu Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tiến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Tiếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tiếp, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Lê Quốc Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quốc Mạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tiến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Phú Đức - Xã Phú Đức - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Tiến Diễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tiến Diễn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Mạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 11/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Viết Mạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Mạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 15/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...327732783279328032813282328332843285...74341