Trang 3287, kết quả từ 32861 tới 32870 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Đức Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 15/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Xuân Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 22/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Vịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Vịnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/2/1950, hiện đang yên nghỉ tại Lộc Thuận - Xã Lộc Thuận - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 14/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 4/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Thủy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thủy, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Thùy Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thùy Dương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Đỗ Duy Lơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Duy Lơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 8/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Thủy (nữ)

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thủy (nữ), nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...328232833284328532863287328832893290...74341