Trang 3288, kết quả từ 32871 tới 32880 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Vỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Vỉnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Lộc Thuận - Xã Lộc Thuận - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Cao Văn Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 20/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trương Đình Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Đình Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 17/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Đình Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 8/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Lồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 15/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 28/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đoàn Tiến Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Tiến Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 23/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trịnh Ngọc Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Ngọc Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Ngô Quốc Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Quốc Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 4/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Hữu Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 14/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...328332843285328632873288328932903291...74341