Trang 3293, kết quả từ 32921 tới 32930 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đình Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 31/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Thái Đức Trương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Đức Trương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 14/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Vĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Vĩnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Thái Hữu Trị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Hữu Trị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 29/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Đình Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Trọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 23/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại An Thới - Xã An Thới - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Lê Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/9/1947, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Lê Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Phạm Xuân Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Trọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 20/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Hữu Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Trọng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...328832893290329132923293329432953296...74341