Trang 3294, kết quả từ 32931 tới 32940 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Thành Triệu - Xã Thành Triệu - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Phạm Hồng Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng Trọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 24/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 3/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Tối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tối, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 16/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đỗ Tới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đỗ Tới, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Duy Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Duy Trí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 13/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hà Duy Trì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Duy Trì, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 7/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Huy Trị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huy Trị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 31/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Trọng Trinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trọng Trinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 20/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tỗng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tỗng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 15/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...328932903291329232933294329532963297...74341