Trang 3331, kết quả từ 33301 tới 33310 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Tá Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Tá Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 6/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 15/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Võ Tá Lĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Tá Lĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 17/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Lịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lịch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1968, hi sinh 7/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 18/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Tương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Châu Hòa - Xã Châu Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Lê Văn Tương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Lương Hoà - Xã Lương Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Bá Linh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Linh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 11/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Tửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tửu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Lê Văn Tương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

1...332633273328332933303331333233333334...74341