Trang 3370, kết quả từ 33691 tới 33700 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Đức Kha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đức Kha, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Khái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Khái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 23/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Song Hỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Song Hỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 20/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trung, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Trần Văn ích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn ích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 13/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗ Thế Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Thế Hữu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 6/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Phước Long - Xã Phước Long - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Đỗng Văn Hưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Hưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 2/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Trưa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trưa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hứa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hứa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 12/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...336533663367336833693370337133723373...74341