Trang 3372, kết quả từ 33711 tới 33720 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 23/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Dương Quang Huy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Quang Huy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 23/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Chu Xuân Huy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Xuân Huy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 1/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 18/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Huân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Huân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 11/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗ Khắc Hợp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Khắc Hợp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 11/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vũ Việt Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Việt Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗ Duy Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Duy Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 27/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ An Huyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ An Huyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 14/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...336733683369337033713372337333743375...74341