Trang 3371, kết quả từ 33701 tới 33710 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Lê Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/9/1965, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 18/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn VănHương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn VănHương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 30/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thế Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 22/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗng Viết Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Viết Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 8/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hướng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hướng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 4/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 27/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 26/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...336633673368336933703371337233733374...74341