Trang 3393, kết quả từ 33921 tới 33930 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đào Trọng Mỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Trọng Mỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 20/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Chu Văn Muôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Muôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 12/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Trọn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trọn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/12/1982, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Lê Văn Trò

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trò, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1961, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Lê Văn Tròn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tròn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/6/1950, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Lê Văn Tròn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tròn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại Hưng Phong - Xã Hưng Phong - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Bùi Văn Mượn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Mượn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 29/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Văn Mịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Mịch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Cao Thanh Môn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Thanh Môn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 9/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...338833893390339133923393339433953396...74341