Trang 3398, kết quả từ 33971 tới 33980 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Đức Huy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức Huy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 7/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Hữu Hoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Hoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 19/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Hiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Hiển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 4/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Hiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hiển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 23/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Quang Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 9/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 7/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Minh Hiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Minh Hiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 26/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Trinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại An Thới - Xã An Thới - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Lê Văn Trinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Lê Văn Triệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Triệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...339333943395339633973398339934003401...74341