Trang 3424, kết quả từ 34231 tới 34240 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thế Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 19/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Đức Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đức Hoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 15/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Hoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoá, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Văn Hoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Hoan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Ngọc Hoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Hoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 15/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 15/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 29/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Minh Hoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Hoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 12/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...341934203421342234233424342534263427...74341