Trang 3425, kết quả từ 34241 tới 34250 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Học

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Học, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 3/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Hoạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 19/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Ngọc Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Ngọc Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1/8/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Thị Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thị Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 7/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗ Thái Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Thái Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Đình Hinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đình Hinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đào Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 20/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Xuân Hinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Hinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 18/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 24/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...342034213422342334243425342634273428...74341