Trang 3432, kết quả từ 34311 tới 34320 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Tổng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tổng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hải Đô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hải Đô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 8/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Tống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tống, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Dương Đình Đón

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Đình Đón, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 22/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Tòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tòng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Phạm Hữu Đốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hữu Đốc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 17/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Kim Đó

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Kim Đó, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Bá Đoài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Bá Đoài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 20/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Văn Đỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Đỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 30/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Tiến Đỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Tiến Đỏ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 7/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...342734283429343034313432343334343435...74341