Trang 3434, kết quả từ 34331 tới 34340 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Đức Điềm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đức Điềm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗng Đức Điềm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Đức Điềm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 20/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Mai Văn Đệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Đệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 9/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đèn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đèn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 4/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Xuân Đi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Đi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Xuân Đề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Đề, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 21/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Năng Đệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Năng Đệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 11/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Đăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 20/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lương Xuân Đăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Xuân Đăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 9/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗ Quang Đẩu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Quang Đẩu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/6/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...342934303431343234333434343534363437...74341