Trang 3485, kết quả từ 34841 tới 34850 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đình Phụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Phụng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 13/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 30/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đào Thị Hiệp Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Thị Hiệp Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 8/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 12/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Quang Phụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Phụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 30/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phóng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phóng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 5/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 8/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Phóng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Phóng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 25/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...348034813482348334843485348634873488...74341