Trang 3487, kết quả từ 34861 tới 34870 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 18/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Như Phỉ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Như Phỉ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 9/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê văn Thoại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê văn Thoại, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/4/1950, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Bùi Ngọc Phi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Phi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 8/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thịnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/11/1961, hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phóng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phóng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 15/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thọ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Phát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Phát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 17/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lương Văn Phải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Phải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 16/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vương Văn Pha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vương Văn Pha, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 25/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...348234833484348534863487348834893490...74341