Trang 3491, kết quả từ 34901 tới 34910 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô Văn Ngũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Ngũ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 6/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Nhã

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Nhã, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 22/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Ngọc Nha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Ngọc Nha, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 12/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Khắc Ngư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Khắc Ngư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 8/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗng Anh Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Anh Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 3/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đoàn Văn Ngưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Ngưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 6/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nguyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 17/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Đại Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đại Nghĩa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 13/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗ Viết Ngoạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Viết Ngoạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 22/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Thanh Ngoạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh Ngoạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 31/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...348634873488348934903491349234933494...74341