Trang 3516, kết quả từ 35151 tới 35160 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hận Văn Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hận Văn Được, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗng Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Hương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/3/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hà Duy Yến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Duy Yến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Bá Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Quê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Toán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Toán, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Mai Duy Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Duy Yên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Thái Xương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thái Xương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Huy Vời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Huy Vời, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 16/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lương Tiến Xá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Tiến Xá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...351135123513351435153516351735183519...74341